Når arkitekter og andre med hang til design af huse og reelt alle former for boliger og bygninger skal i gang med et projekt, er der altid en række forhold, der spiller ind i det endelige design af bygningen. Blandt mange andre forhold er der tale om de æstetiske forhold, omgivelserne, lovgivningen, grundens beskaffenhed og meget andet. De fleste designtossede arkitekter tager altid afsæt i det, de kan få ud af et samarbejde med landmåler og landinspektør – for så kender de “grundreglerne” for, hvad der er lovmæssigt muligt på grunden.

En god landmåler er starten

Der skal foretages en såkaldt afsætning:

http://landmaalercompagniet.dk/afsaetning/

Det er der, det hele starter – og det er den grundlæggende forudsætning for, at designeren kan begynde at arbejde inden for de rammer, der nu engang er pre-eksisterende på grunden.

Meget ofte skal byggeriet jo også finansieres, og det betyder ofte, der skal udfærdiges dokumenter til formålet, som et godt landmålerfirma kan hjælpe med. Det kan være for eksempel en IBS attest.

Ejendomsberigtigelse?

Nogle gange sker det, at der er tvist om, hvor skellet går – og det er jo et forhold, der i den grad kan ødelægge både selve byggeprojektet men sørme også et naboskab. I de tilfælde er der som regel kun én udvej: Få en ejendomsberigtigelse udført!

Når det er på plads, er der ikke så meget at diskutere – så har landinspektøren fastlagt skel, og man kan komme videre.

Så er det, at designere og arkitekter kan begynde at rulle de kreative tanker ud – i sikker forvisning om, at der matrikulært og lovmæssigt er styr på de rammer, der gælder.