Har du nogensinde tænkt over, hvor svært det er at kommunikere med andre mennesker? Altså vi kan jo godt tale pænt til hinanden. Vi har da heller ikke svært ved at tale sammen om almindeligheder. Men har vi et særligt budskab, som vi gerne vil have andre til at forstå, så kan det være rigtigt svært. Alle har nemlig en idé om, hvad vi siger. Sommetider antager vi, at den der taler mener en bestemt ting, også selvom det faktisk ikke er sådan. Andre gange forstår vi simpelthen ikke logikken i et argument eller en tankerække.

Det handler om, at vi ikke kommunikerer på lige fod med hinanden. Måske kender vi hinanden i forvejen og har derfor nogle ideer om samtalepartnerens holdninger. De ideer påvirker os som lyttere. Og det kan være forkert eller uretfærdigt overfor den, der holder et oplæg.

At være neutral

Derfor er det en god idé at forsøge at være helt neutral, når et menneske fremlægger noget for dig. Det kan være meget svært. Men det kan også være en sund øvelse for os. Det kan jo godt tænkes, at det menneske, som vi har en bestemt idé om, i virkeligheden forsøger at fortælle os noget vigtigt. Vi ved godt, at det er svært at kommunikere. Det kræver nemlig ikke kun, at man taler samme sprog. Det kræver også, at man fremsætter sit budskab på en logisk og let forståelig måde. Og det kræver også, at man lytter til den, der fremlægger. Derfor er der mange mennesker, der kan have gavn af at komme på et kursus i præsentationsteknik som det her.

Kommunikation går begge veje

Sådan et kursus vil nemlig hjælpe os til at fremlægge vores argumenter og budskaber logisk. Det vil også lære os at lytte. Kommunikation går jo to veje – som regel. Og det er jo det, vi ønsker: At vi får en god dialog om et emne, der optager os. Et kursus i præsentationsteknik sker ofte i små grupper. Der vil ofte være øvelser, hvor I skal præsentere hinanden for noget. I skal derfor lave en præsentation, som de øvrige kursusdeltagere skal kunne forstå.

Det er en svær øvelse. Ikke kun at få lavet et slideshow i PowerPoint. Også bare det at fremlægge mundtligt kan være svært: Nogle mennesker er meget generte og har svært ved at stå foran bare en lille gruppe mennesker. Andre elsker det. I begge tilfælde vil der være feedback på, hvordan kroppens sprog fungerede. Var der elementer i præsentationen, hvor der blev sagt et, men kroppen sagde faktisk noget andet? Det sker. God kommunikation handler nemlig også om, at man sender klare signaler. Man bør ikke sende signaler, der kan misfortolkes.

Et kursus i præsentationsteknik kan hjælpe mange mennesker. Ikke kun til at blive bedre til at formidle. Det kan faktisk blive et kursus, hvor du også på det helt personlige plan udvikler dig, fordi din bevidsthed om, hvilket indtryk du gør på andre mennesker, bliver udfordret. Og hvem vil ikke gerne udvikle sig personligt? Hvem vil ikke gerne blive bedre til at formidle et budskab?