Vi har haft en rigtig god dag på arbejdet i dag. Det har været tiltrængt i lang tid. Vi har jo ikke rigtigt kunnet trives godt. Der har i lang tid været sådan en meget negativ stemning. Sure mine og korte svar på velmenende spørgsmål. Det har været, som om at alle ligesom har trukket sig ind i sig selv. Og det er altså ikke så fordrende for motivation og glæde ved at arbejde her.

Interne møder

Så vi tog os sammen og rev en dag ud af kalenderen. Alle møder den dag blev aflyst og erstattet med interne møder, hvor vi næsten blev tvunget til at tilkendegive, hvad det er, der trykker os ned. Hvad det er, der bevirker, at vi generelt ikke er så hjælpsomme overfor hinanden. Hvorfor vi er så negativt indstillet. Der var nogle, der nævnte, at de var utilfredse med deres løn. Andre nævnte, at arbejdspresset er meget stort. Andre nævnte personlig usikkerhed over for kollegaerne.

Undskyldninger nok

Der var mange grunde – og undskyldninger for, hvorfor vi har så dårligt en stemning. Men der var dog det positive, at alle deltog i mødet, og at vi begyndte at tale sammen om, hvorfor vi ikke er mere imødekommende overfor hinanden. Det var faktisk en stor mundfuld at skulle tale med kollegaerne om det – sådan psykisk trættende. Men vi fik løst op for nogle af problemerne. Og bare det, at vi fandt ud af, at vi kan tale sammen, var rigtigt positivt.

Foredrag om humor hjalp os

Da vi ligesom havde fået talt igennem, fik vi så en overraskelse. Der kom en foredragsholder, der gav os et foredrag om humor på arbejdspladsen. Han var underholdende og fik os til at le højt mange gange. Det var befriende at høre ham efter en hård morgen. Og det var tankevækkende for os at lytte til ham. VI gik derfra og lovede hinanden at være opmærksomme på at være positive fremover. Og vi var enige om, at det aldrig er for sent at lære nyt, blive skolet lidt og den slags.