En gang imellem har man lov at være heldig som ejendomsmægler. Det var jeg for et par måneder siden, da jeg blev kontaktet af et stort flyttefirma, som ønskede min hjælp til at finde egnede faciliteter til at etablere et center for opbevaring af diverse bohave og andet gods, som flyttefirmaets kunder har behov for at få opmagasineret i kortere eller længere tid.

Mit held bestod i, at jeg kun to dage tidligere havde fået til opgave at sælge et stort garageanlæg for turistbusser. Anlægget består primært af en meget stor hal, hvor busserne tidligere har stået parkeret. Anlægget tilhørte oprindeligt et rejsebureau, som gik konkurs sidste år, og det var konkursboets kurator, der ville have sat anlægget til salg.

Aarhus har muligheder

Og det var netop en stor hal i nogenlunde de dimensioner, som garageanlægget har, som flyttefirmaet har interesseret i for at etablere sit nye center for opmagasinering i Aarhus. Så da jeg fik besøg af direktøren for flyttefirmaet, tilbød jeg ham, at vi på stedet kunne køre ud til det garageanlæg for at tage det nærmere i øjesyn. Det ville han gerne, så vi kørte ud i industrikvarteret i den nordlige del af Aarhus for at besigtige ejendommen.

Min kunde var stort set godt tilfreds med forholdene. Der er god udenomsplads, så der kan etableres gode tilkørselsforhold for flyttefirmaets kunder, og han mente endda også, at der kunne blive plads til indendørs parkering for at par af firmaets store flyttebiler. Og det vil være en rigtig god ting, for det er ikke så sjældent, at vi har en flytning, hvor flyttegodset først skal frem til bestemmelsesstedet dagen efter, at vi har læsset det på bilen, og så vil det være en bedre sikkerhed, at flyttebilen holder parkeret natten over bag lås og slå.

Kronjydernes hovedstad

Så det endte med en hurtig handel, og flyttefirmaets direktør gjorde mig opmærksom på, at han formentlig også gerne ville have min hjælp til at finde tilsvarende faciliteter et sted i Randers. Sagen er, at flyttefirmaet også har store afdelinger i Randers og Aalborg, men i første omgang var det hans plan også at etablere faciliteter for opbevaring i Randers på samme måde, som han nu skulle i gang med i Aarhus.

I forbindelse med den sag kontaktede jeg en kollega og god samarbejdspartner i Randers, og tilfældet ville, at han faktisk lige havde fået en lidt ældre fabriksbygning til salg. Selv om den er ret gammel, er det et sundt byggeri, som sagtens kan indrettes til sådan et center, mente min kollega.

Det kunne det også, var direktøren for flyttefirmaet overbevist om, og da prisen var helt rigtig i hans øjne, slog han til med det samme og købte den nedlagte fabrik.

Aalborgs bedste flyttefirma?

Nu håber jeg bare, at jeg også kan få opgaven, når flyttefirmaet på et tidspunkt skal oprette et lignende center for opbevaring i Aalborg, for det har faktisk været en fornøjelse at arbejde sammen med det flyttefirma. Jeg tror, jeg får opgaven, for direktøren har givet udtryk for stor tilfredshed med min indsats i både Aarhus og Randers.